Barnvisning i nya barnutställningen kl. 12.30

Tid: 25 juni 2012 12:30 - 10 augusti 2012 13:00

Lär dig mer om polisen! Kom och prata polis och se vad poliser har för
utrustning.

Vid en visning i barnutställningen Polis, polis... har barnen möjlighet att
ställa frågor och titta på den utrustning polisen har i sitt bälte.

Visningen hålls oftast av en blivande polis från polishögskolan. Föräldrar är
givetvis välkomna att följa med. Visningarna pågår cirka 30 minuter.

Tillbaka till kalender