Giftskandalen i Teckomatorp - vuxenvisning kl 14

Tid: 16 augusti 2014 14:00 - 04 oktober 2014 14:30

Första miljöbrottet i Sverige – Giftskandalen i Teckomatorp.
Vad hände egentligen när en fabrik för växtgifter öppnade
i den lilla idyllen Teckomatorp? Och hur luktar jord från det drabbade området?

Hur kunde det ske? Kom och lyssna på fallet som gjorde
att ordet miljöbrott infördes i Sveriges brottsbalk.
BT-Kemi skandalen resulterade i att jurister
och poliser men även vanliga medborgare blev medvetna
om människans påverkan på miljön.

Följ med på vår helgvisning ”Fall från förr” med berättelser
och föremål från unika brott i Sverige. Nu plockar vi fram
unika föremål från våra samlingar. Ta chansen att lyssna till
en spännande berättelse om ett fall från förr.

Visningen ingår i entréavgiften. 
Du kan följa med på visningen
på lördagar och söndagar kl 14.00

Följ oss gärna på:
Facebook 
Twitter 

Tillbaka till kalender