Gärdesloppet, ett veteranbilslopp, kan påverka trafiken till och från Polismuseet

Tid: 21 maj 2017 06:30 - 21 maj 2017 18:00

Trafikinformation om Prins Bertil Memorial - Gärdesloppet ett veteranbilslopp, som äger rum på ängar och vägar mellan Djurgårdsbrunn och Manilla.

Trafikavstängning sker kl. 06:30 till 18:00 av vägen mellan korsningarna Kaknäsvägen/Djurgårdsbrunnsvägen och Manillavägen/Djurgårdsvägen. Trafik till Blockhusudden hänvisas till Djurgårdsvägen via Waldermarsudde och Biskopsudden ut till Blockhusudden.

Busslinje 69 går med två destinationer med utökad turtäthet under tiden för vägavstängningen, en till Kaknästornet via ordinarie körsträcka och en tur via Waldermarsudde till Blockhusudden. Se bifogad karta.

För mer information se www.gardesloppet.se

Tillbaka till kalender