Visning om världens första brevbomb kl. 14

Tid: 07 januari 2017 14:00 - 29 januari 2017 14:30

Se föremålen och ta del av berättelsen
om den första brevbomben. Historien tog sin början
i Stockholm 1904 och fick sitt slut i London 1910.

världens första brevbomb

Martin Ekenberg

Mitt i centrala Stockholm exploderade världens första
dokumenterade brevbomb. Svenska uppfinnaren Martin Ekenberg
låg bakom attentatet. Brevbomben fick namnet ”den Lundinska lådan” eftersom den var adresserad till direktör Lundin på Hamngatan.
Se lådan och ta del av hela berättelsen på Polismuseets visningar
varje lördag och söndag kl. 14:00

världens första brevbomb 1904

Den Lundinska lådan

Visningen är cirka 30 minuter lång,
ingår i entréavgiften och behöver inte förbokas.

Tillbaka till kalender