Polis, polis ...

Om Polismuseet

För Polismuseet är mötet med människor viktigt för att få igång en dialog om polisens roll i vårt samhälle. Vi vill också att alla ska få en större möjlighet att få en inblick i hur polisen arbetar.

Uppdraget för Polismuseet Utställningen brottsspår
är detsamma som för Polisen.
Att bekämpa brottsligheten
och öka tryggheten i samhället.

Varför finns Polismuseet?

Polismuseet hade närmare 70 000 besökare 
år 2017, över 800 visningar 
varav ca 400 visningar för inbokade grupper.

Av dessa grupper är största delen skolklasser. 
Vi möter elever med olika bakgrund
och i olika åldrar, från förskola, grundskola
och gymnasium till vuxenutbildningar Säpo listbild
som SFI (svenska för invandrare).

För oss är mötet med människor viktigt
för att få igång en dialog om polisens roll
i vårt samhälle. Polismuseet vill också
att alla ska få en större möjlighet
att få en inblick i hur polisen arbetar. 

Polismuseet vill möta människor där de är,
med sina erfarenheter och bilder av polisen. 
Vi utgår från grundläggande frågor
om hur svensk polis ser ut,
vad polisen gör och vilken roll polisen harPolisen i dina ögon
i ett demokratiskt samhälle.

Att ta upp aktuella ämnen och förmedla
nyanserade bilder och insikter som bidrar till
att förebygga brott är en annan viktig del
av Polismuseets arbete.

Historik om Polismuseet

Polismuseet har funnits i sin nuvarande form
sedan hösten 2007 och är en del
av Polismyndigheten. 

År 2009 var Polismuseet nominerat till
European Museum of the year Award
och Årets museum i Sverige.