Polismuseets fotoutställning om hatbrott i Göteborg

Bilder i beslag är en fotoutställning med bilder som Stockholmspolisen beslagtog 1903. Den finns nu upphängd på polishuset i Göteborg, där den ingår i en satsning för att uppmärksamma brott med hatmotiv.

Pojke på fäll ett beslagtaget foto

Polismuseet samverkar

För första gången har Polismuseet en samverkan med en polismyndighet där de lånar ut en utställning som ingår i en utbildningsinsats. – Vi tycker att det är jätteroligt att Polismyndigheten i Västra Götaland hörde av sig och ville låna utställningen. Polismuseet är Polisens museum och det är bra att våra utställningar kan användas även inom den ordinarie polisverksamheten, säger Helena Westin, Polismuseet.

Brott med hatmotiv

Under 2012 har polisområde Storgöteborg en satsning för att uppmärksamma brott med hatmotiv. Förutom utställningen genomför man även en utbildningsinsats för nyckelpersoner och arrangerar seminarier med anknytning till brott med hatmotiv. Länspolismästaren Ingemar Johansson invigde utställningen och berättade i sitt anförande om den utveckling som skett i synen på denna typ av bilder.  – För inte alltför länge sedan åkte polisen runt och beslagtog bilder som kunde anses brottsliga och det handlade om bilder på vuxna personer. Bilderna lämnades till Länsstyrelsen som prövade vilka bilder som kunde anses brottsliga.

Bilder i beslag

När bilderna togs i beslag var frågan om bilderna skulle betraktas som homosexuell handling, något som var förbjudet i Sverige fram till 1944. På bilderna poserar unga män, utklädda i exotiska kläder, badkläder, uniformer eller kvinnokläder, attribut som var vanliga i den manliga homosexuella subkulturen vid den här tiden. Frågan prövades aldrig rättsligt eftersom innehavaren blev omyndigförklarad innan målet avgjordes. Idag skulle bilderna inte betraktas som brottsliga, och vi uppfattar dem knappast heller som sexuellt provocerande.