Grattis klass 6 från Brokindskolan i Linköping! Ni vann fototävlingen ”Väsnas för dina rättigheter”

Fredagen den 1 februari är eleverna på vernissage på Polismuseet för att få sitt pris men även för att inviga sin utställning. Bilderna kommer att ställas ut på Polismuseet under våren.

- Klassen har fångat barnkonventionens
grundprinciper på ett bra och fint sätt.
De har använt sig av vardagssituationer
som finns i hela samhället
vilket är bra eftersom det speglar
en bild av barnens vardag.
Bilderna får oss vuxna att förstå
hur barnen uppfattar sin vardag,
sitt samhälle och sina rättigheter,
säger Noomi Riedel, museipedagog
och medlem i jurygruppen.

Här är en av vinnarbilderna i fototävlingen
”Väsnas för dina rättigheter”
Om barnkonventionen – av, för och med barn.

VINNARE FOTOTÄVLING

Bilden visar en situation som
handlar om  barnkonventionen artikel 3.
Barnens bästa ska alltid
komma i  främsta rummet.

Vinnarklass 6 i Brokindskolan, Linköping
har motiverat bilden så här:

”Allt för ofta handlar barnen i kläm.
En sådan situation kan vara en vårdnadstvist.
Domaren har här en svår situation.
Föräldrarna sliter och drar, men vad vill barnet?”