Vi bygger om och ger 10 kr i rabatt på inträdet

Vi bygger om på Polismuseet. För dig som besökare innebär det 10 kronor rabatt på inträdet och att du inte kan se utställningen Bilden av Polisen.

Nu bygger vi om en av våra utställningar.
Detta innebär att vi har stängt utställningen Bilden av Polisen.
I mars har vi premiär för vår nya basutställning Polisen i dina ögon. Under byggperioden har vi 10 kr rabatt på inträdet till Polismuseet.

 

Med basutställning menar vi en av de utställningar
som utgör grunden i vårt museum
och som står under en längre tid, cirka 5 år.

Basutställningarna berör också ämnen
som ständigt är aktuella i vår verksamhet.