Bilder i beslag. Brott: Osedligt leverne

Vid förra sekelskiftet kunde det vara farligt att inneha fotografier med homosexuella anspelningar. I anslutning till utställningen Skuggsidan på Stadsmuseet i Stockholm visas Polismuseets bilder som polisen beslagtagit.

Pojke på fäll ett beslagtaget foto

Carl von Platens bilder beslagtogs av polisen 1903. 
Fotografierna togs som bevis för vad samhället 
ansåg vara osedligt leverne.

Se delar av Polismuseets utställning Bilder i beslag 
exklusivt på Stadsmuseet i Stockholm,
tisdag 9 december till söndag 11 januari.

Om utställningen Bilder i beslag 

Utställningen togs ursprungligen fram av Polismuseet 
inför Europride 2008 och har sedan dess 
fungerat framgångsrikt som en vandringsutställning för Article One. 

Namnet Article One refererar till det första stycket i FN:s stadgar: 
"All human beings are born free and equal in dignity and rights". 
Article One invigdes i Stockholm under Europride 2008 
och har sedan dess visats i S:t Petersburg, Riga, Belgrad, 
Sarajevo, Skopje och Pristina.