Premiär för utställningen ”Andra sidan murarna”

Skuld, skam och hemlighetsmakeri, blandas med ilska och sorg. Idag har cirka 30 000 barn en förälder i fängelse eller inom frivården. En utställning av och med barn vars förälder sitter i fängelse. I verket lyfts barnets perspektiv och erfarenheter.

Andra sidan murarna

Invigning lördag 21 november kl 11.30 på Polismuseet

”I början sa mamma att pappa hade åkt till ett annat land.
Jag var jätteledsen och sa varför, varför hela tiden.
Hur kan han bara åka utan att säga hejdå?”

De flesta barn träffar polisen i vardagliga situationer.
Kanske på skolan eller när familjen har råkat ut för ett inbrott.
Men för en del barn och unga blir mötet med polisen
när de griper en familjemedlem.

Cirka 30 000 barn har en förälder i fängelse eller inom frivården.
När någon blir frihetsberövad drabbas familjen väldigt hårt.
Skuld, skam och hemlighetsmakeri, blandas med ilska och sorg.

Vi vill lyfta barnets perspektiv och erfarenheter.
Hur ser det egentligen ut i en cell,
och hur går ett barns tankar kring att ha en förälder i fängelse?

Utställningen är ett resultat av ett antal workshops 
med barn som har frihetsberövade föräldrar.
Pappor på Asptuna-anstalten har byggt utställningen
och barn från BUFFF (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) har skapat innehållet tillsammans med arkitekter.

Utställningen är ett samverkansprojekt mellan BUFFF, Sweco,
Kriminalvården och Polismuseet.

Utställningen finns på Polismuseet från den 21 november 2015 till den 28 augusti 2016. Rekommenderas från sju år och uppåt. Om invigningen.