Vad påverkar din uppfattning om polisen?

Polisen i dina ögon heter Polismuseets utställning som har premiär den 29 mars. Med den nya utställningen vill Polismuseet ställa dig som besökare i centrum och få dig att reflektera över vad det är som påverkar din uppfattning om polisen.

Polisen i dina ögon

Polisen i dina ögon ger dig inga givna svar,
men förhoppningsvis ett vidgat synsätt
där du tydligare ser dig själv som en del av din samhällsbild.
För oavsett om du är polis eller inte
så ligger dina värderingar till grund
för hur du agerar och uppfattar andra.

Polismuseet ger sig kanske in på osäker mark
med Polisen i dina ögon - där din reflektion är det centrala i utställningen. Jag tycker ändå att det är just det som är viktigt
och det Polismuseet vill åstadkomma.
Fakta, årtal och statistik behöver vi
för att kunna sätta frågor i relation till annat vi ser och lär oss.
Men dina egna erfarenheter, åsikter och frågeställningar
som du samlat på dig är unika för just dig
och är avgörande för hur du uppfattar din omvärld.
När vi sätter in oss själva i ett sammanhang tror jag det blir mer relevant
och dialogen blir mer spännande och värdefull.

Med utställningen Polisen i dina ögon
vill Polismuseet göra dig medveten om
att det finns mycket i din omgivning som påverkar dig.
Både omedvetet och medvetet.

Jag är förväntansfull och stolt över den nya utställningen.
Den kommer att göra skillnad för dig som besökare
och vara en viktig byggsten i det Polismuseet vill förmedla
– en ökad insikt i polisens arbete och vår roll i vårt demokratiska samhälle.

Det kan låta pretentiöst men behöver inte alls vara det.
Det enda vi önskar av dig är lite tid och din uppmärksamhet
– då lovar vi att du får ännu mer tillbaka. 

Henrik Lindborg
Museichef Polismuseet

Blogginlägg publicerat 17 januari 2014

Mer om utställningen Polisen i dina ögon