Polismuseets blogg: 2014 blev ett fantastiskt år för Polismuseet!

Då tänker jag på alla personer som vi möter på museet - som engagerar sig, delar med sig och lär sig mer. Ibland kan jag inte låta bli att förundras över det intresse och den kunskap som finns om polisen. Tack till alla er som varit på Polismuseet 2014!

Henrik LindborgEtt rekordår för Polismuseet!

Vårt kvitto på att vi gör rätt saker
är att det är fler som besöker oss
och att många väljer att komma tillbaka. Besökssiffrorna ökar och fler skolklasser väljer att lägga lektioner hos oss - förra året hade vi 20 000 fler som besökte oss än för fem år sedan. Vi slår rekord varje år och ser ut
att fortsätta göra det!

Premiär för två utställningar och urpremiär för föreställningen Guldfiskar!

2014 bjöd på ovanligt många premiärer på Polismuseet. Den 29 mars hade vi premiär för Polisen i dina ögon –
en utställning som sätter dig som besökare i centrum. Vad är det som påverkar din bild av polisen? Vem bestämmer vad polisen är?

I utställningen Utryckning! Radiopolisen från fot till fart, som hade premiär den 22 november, får föremålen och berättelserna stort utrymme.
Några av Polismuseets finaste äldre polisbilar får plats i berättelsen
om hur polisen moderniserades under 1900-talet, från att ha patrullerat
på linje till dagens moderna bilar och kommunikationsutrustning.

Under året hade vi även urpremiär för den viktiga föreställningen Guldfiskar– om våld i nära relationer. Om två starka kvinnor och två starka öden.
Kan man sona sitt brott? Vad är möjligt? Och vad är omöjligt? Föreställningen är en del av Polismuseets programverksamhet där vi tillsammans med olika aktörer vill engagera, fördjupa och skapa möjligheter för en dialog om polisens arbete och viktiga samhällsfrågor.

Tillsammans med våra utställningar, programverksamhet och samarbeten vill vi på Polismuseet både öka kunskapen om polisen, om frågor som vi tycker är viktiga, men också väcka nya tankar hos dig som besöker oss.
Vi vill också berätta de spännande historierna och visa föremålen
från de fascinerande brottsfallen som finns i polisens samlingar.

Så till dig som vill fortsätta engagera dig och lära dig mer –
välkommen till Polismuseet 2015!

Henrik Lindborg
Museichef