Är tilltron till kriminaltekniken för hög i dagens rättssystem?

Fäster jurister för stort hänseende till kriminalteknik och övertolkar kriminalteknisk bevisning? Eller är det tvärtom så att tilltron till den kriminaltekniska bevisningen är för låg hos juristerna? De och andra frågor diskuteras på onsdag 14 oktober

Med utgångspunkt i svenska och europeiska fall belyser deltagarna under
kvällen några aspekter på hur kriminalteknisk bevisning används.
Samtalskvällen tar även, med exempel från bl a Knutby, upp den fotografiska
dokumentationens betydelse i en utredning.

I panelen
Agneta Blidberg, vice Riksåklagare
Johan Eriksson, försvarsadvokat
Janne Olsson, fd kriminalkommissarie
Tore Olsson, chef för Statens Kriminaltekniska Laboratorium
Hannes Råstam, journalist

Moderator: Varg Gyllander, pressekreterare, Rikskriminalpolisen

Var och när: Onsdag 14 oktober klockan 18.30-20.30
Polismuseet, Museivägen 7 på Gärdet, Stockholm

OBS! Föranmälan krävs till kristina.norgren@rps.police.se.
Entré: Vuxna 60 kronor, Student/pensionär 40 kronor, polisanställda fri
entré.
(Journalist på uppdrag = fri entré mot pressleg.)

För frågor om programmets innehåll kontakta:
Varg Gyllander, pressekreterare Rikskriminalpolisen, tfn 070 268 99 99

För praktiska frågor kontakta:
Informations-/marknadsansvarig Kristina Norgren, tfn 076 101 88 46

Polismuseet är en del av Rikspolisstyrelsen. Museet beskriver polisens
verksamhet utifrån ett historiskt och nutida perspektiv.