Programkvällar fördjupar diskussionen om våld bland unga

I anslutning till utställningen ”Jag vill ju bara ha respekt” arrangeras programkvällar på olika teman. Genom dessa kvällar vill Polismuseet fördjupa diskussionen och vara en plats för fortsatta samtal och debatt i frågan.

De olika kvällarna riktar sig i någon mån till olika målgrupper och bland annat arrangeras en särskild kväll för tonårsföräldrar.

Onsdag 15 april klockan 18.30: ”Motstånd”

I ett panelsamtal möts ett antal personer som på olika sätt – privat eller i sin yrkesroll – bjudit våldet motstånd.

Medverkande: Ewy Gaudes, var son våldsdödats, Mostafa Alshawi, närpolis i Kista, Maria Moraes från Unga KRIS och Jan Aschan, polisinspektör och samordnare för ungdomsverksamheten i Växjö län.

Kvällen vänder sig till allmänheten.

Onsdag 22 april klockan 18.30: ”Föräldrar har ingen aning?”

Hur kan man som förälder engagera sig för att få mer inblick i sin tonårings liv? Vilka varningssignaler bör man vara vaksam på? Hur ska man förhålla sig till gränsen mellan att ”lägga sig i” och ”bry sig om” sin tonåring?

Medverkande: Ulrika By, journalist och författare till boken ”Hej, hoppas allt är ok: att samtala med unga brottsoffer”, Jonas Söderlund, Stödcentrum för unga brottsoffer, Södertörn, Maria Edholm Chami, från Huliganpäron/ Fotbollsalliansen. 

Kvällen vänder sig i första hand till tonårsföräldrar.

Hösten 2009

Programkvällarna fortsätter under hösten. En kväll vänder sig till ungdomar och arrangeras i samband med premiärvisningen av filmen ”Slänten” som är gjord av unga regissörer som själva har erfarenhet av våld. Ytterligare en kväll kommer att ha forskningsinriktning och belysa frågan ur ett mer vetenskapligt perspektiv. Dessa kvällar är under planering.

 

Kontaktinformation

För frågor om programkvällarna: Susanne Nyman, programansvarig, 073-331 53 34
För praktiska frågor: Kristina Norgren informatör, 076-101 88 46

Pressbilder.


Datum för pressmeddelande

2009-03-31 15:30