Särskilda case för skolungdomar

I anslutning till ”Jag vill ju bara ha respekt”, har två case riktade till skolungdomar tagits fram. Det är två filmer som producerats i samarbete med Stödcentrum för unga brottsoffer och som tar upp två starka ämnen: mobbning och våldtäkt.

Högstadie- och gymnasieklasser kan boka in sig för att jobba med dessa frågor utifrån filmerna, under ledning av museets pedagoger.

– Det som är intressant är att genom de här filmerna blir det så tydligt att det inte alltid är så enkelt att se ”svart eller vitt” om man ser till vem som är offer respektive förövare. En kille som inledningsvis framstår som offer blir sedan förövare när han får nog, berättar Tina Landgren, museipedagog.

Den sortens dilemman och andra frågor kopplade till filmerna diskuteras i de klasser som bokar in sig på museet. Genom ett mentometersystem kan klassen också få ta ställning till olika frågor och genom att svaren ges anonymt blir ingen utpekad, utan diskussionen kan föras anonymt men ändå med utgångspunkt i klassens uppfattning.

För klasser finns det även möjlighet att förlägga en fördjupad guidning i ”Jag vill ju bara ha respekt”. Hela visningen fokuserar då på utställningens innehåll och de olika perspektiv av våld som presenteras där.

Även produktionen av utställningen har innefattat ett pedagogiskt samarbete. Två klasser från Xenter Botkyrka och Samgymnasiet i Järfälla, fick i uppdrag att jobba med frågan ”Varför slår man?”. Svaren redovisas av eleverna genom ljud och bild i utställningen.

Ytterligare planer på pedagogisk verksamhet i anslutning till utställningen finns. Bland annat diskuteras ett samarbete med Mostafa Alshawi och Polisen i Kista. Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om vårt pedagogiska arbete.

 

Kontaktinformation

För frågor om utställningen och pedagogiken: Tina Landgren, producent, 073-331 53 40
För frågor om pedagogiken: Susanne Nyman, museipedagog, 073-331 53 34
För praktiska frågor: Kristina Norgren informatör, 076-101 88 46

Pressbilder.


Datum för pressmeddelande

2009-03-31 16:00