Polis igår och idag

Förr var det bara män över 170 cm som fick arbeta som poliser. Idag är både kvinnor och män poliser och personliga egenskaper som att vara tolerant, harmonisk, servieceinriktad och stresstålig är minst lika viktiga som att ha en god fysik.

Överkonstaplar från 1906Man och över 170 cm – då kunde du bli polis
För 150 år sedan var det bara män över 170 cm som kunde arbeta som poliser. Idag ställer man inget längdkrav på den som vill bli polis, men den som söker måste ha en normal fysisk förmåga och vara minst 18 år. När polisen organiserades på 1850-talet var det personer med olika bakgrund som sökte sig till yrket, till exempel soldater, drängar och kuskar. För att kunna antas som extra poliskonstapel var kravet att man  var ”af fullkomligt god frejd”, hade ”lugnt sinnelag”, kunde läsa och skriva och var minst 170 cm lång.

Första polisskolan startar
De blivande poliserna utbildades om gällande lagar av polisbefäl i så kallade läslag. En viktig del i utbildningen var lokalisering, vilket innebar att konstapeln skulle känna till viktiga gator och adresser för att kunna hjälpa allmänheten. Efter avslutad utbildning placerades konstapeln i ett vaktdistrikt. Den första polisskolan startade i Uppsala 1910. Idag finns polisutbildningen på tre platser i Sverige, dels på Polishögskolan i Solna och dels vid universiteten i Växjö och Umeå. Det går också att studera på distans. Läs mer på Polishöskolans webbplats.

Den första årskullen kvinnliga polsier 1958Sveriges första kvinnliga poliser anställs
Fram till 1950-talet var polisyrket mansdominerat. 1957 antogs de första kvinnliga poliserna i Stockholm och i januari 1958 började de sin ordningspolistjänst. Kvinnorna hade samma arbetsuppgifter som de manliga poliserna men var utrustade med batong i stället för sabel. 1981 utnämndes den första kvinnliga polismästaren i Sverige: Karin Värmefjord. 
2009 var andelen kvinnor bland Sveriges cirka 20 000 poliser 26 procent.

20 000 poliser
Idag finns det ca 20 000 poliser i Sverige. Inom polisorganisationen finns också anställda som inte är poliser och totalt har Polisen drygt 28 500 anställda. Från och med 1 januari 2015 slås alla 21 polismyndigheter samman och bildar en polismyndighet för hela Sverige.