polis-porsche

Polismuseets samlingar

I Polismuseets samlingar finns närmare 10 000 föremål. Vissa saker är över 100 år gamla, andra är från i dag. Oavsett ålder bidrar varje sak till att berätta om polisens historia.

De saker som finns i samlingarna kan delas in i två kategorier: Polisens utrustning och hjälpmedel, samt föremål från olika brottsutredningar.

KepsFöremål från brottsutredningar

Polismuseets samlingar har en gång varit en studiesamling för poliser. Föremål från brottsutredningar utgör därför en kärna av våra samlingar. Föremål finns från hela 1900-talet. De är hämtade från brott som mynt- och sedelförfalskning, konstförfalskning, stöld, bedrägeri, mord och andra våldsbrott. I utställningen Brottsspår finns föremål från kända fall och brottutredningar, från 1700-talet till idag.

Uniform från 70-taletPolisens utrustning
Uniformen, pistolen och polisbilen – de är alla delar av polisens utrustning. Vad som ingått i polisens utrustning har varierat, beroende på tid, status och tjänstgöringsområde. I utställningen "Passar uniformen?" visas tolv av Polismuseets olika polisuniformer. Där kan du också se annan utrustning, som bilar, batonger, polisbrickor och tjänstetecken. Här finns också Henrik Liljensparres tjänstestav från 1776. Liljensparre var Stockholms förste polismästare. En viktig del i polisens utrustning är de fordon som används. Museet har bland annat polisbilar från olika tider. Det äldsta fordonet är piketvagnen som är från 1902.

SignalementsfotoFotografi
Polismuseet har omkring 6000 fotografier, allt ifrån gamla signalementsfoton till bilder på polisfordon. Bildmaterialet som finns spänner över olika tider och många delar av polisens verksamhet. Bland annat finns en stor samling äldre signalementsporträtt på brottslingar. I fotosamlingen finns också tekniska bilder på bilar, uniformsbilder och brottsplatsdokumentation.

Kriminalteknik
Den svenska polisen har varit framgångsrika när det gäller kriminalteknik. Därför har vi många kriminaltekniska föremål. En del av dessa kan du se i utställningen "Brottsspår", en utställning om kriminalteknik och polisarbete.

Den stora samlingen av föremål visar en bred bild av polisyrkets historia. Att kunna berätta en historia tillsammans med riktiga saker från den tiden är värdefullt. Det märks till exempel genom att Polismuseet då och då lånar ut saker till filminspelningar där man vill att polisen ska se ut just så som de gjorde vid den tid som filmen utspelar sig. 

PM

Vi letar ständigt efter nya, spännande föremål

Polismuseet vill hela tiden samla in nya föremål för att kunna fortsätta berätta om polisens historia. Har du något som du tror skulle kunna vara av intresse för Polismuseets samlingar? Välkommen att kontakta Polismuseet polismuseet@rps.police.se