barnutställning_bil

Låg- och mellanstadiet

Barn tycker ofta att poliser och deras arbete är spännande. Polismuseet tar tillvara på den nyfikenheten och bidrar samtidigt till att barnen får en realistisk bild av vad polisen gör. Vårt pedagogiska program är anpassat för olika åldrar.

barnutställningenPolis, polis...

Målgrupp: 4-9 år

Varför behövs polisen egentligen?
Kan poliser bli rädda? Och vad har de
för utrustning? I vår barnutställning Polis, polis …
pratar Polismuseets pedagog med barnen
om polisens arbete och uppdrag med utgångspunkt från den stadsmiljö
som fínns i utställningen.

Samtalet följs av fri lek där barnen kan prova barnutställningenuniformer, lösa ett inbrott på Mariaskolan,
leka i hittegodsavdelningen och polisbilen.
Här finns också spännande filmer och föremål
att se på och hemliga spår att följa … 

Tid: 30 minuter visning följd av 30 minuter fri lek. Pris 400 kronor.

Dessa kursmål berörs under besöket.

Om barnutställningen Polis, polis ...


PM

Tina LandgrenPolisen i trafiken!

Målgrupp: 5-8 år

Aktiviteten pågår delvis utomhus och kan därför bokas från vecka 16 till och med vecka 41.
Endast förmiddagar!

Vad skiljer en polisbil från andra bilar?
Varför låter den så högt? Och hur är det:
Får poliser köra hur fort de vill?
I denna visning ingår visningsdel med pedagog,
lek och lär i barnutställningen Polis, polis ... barnutställningen
och på vår trafiklekplats. Vi pratar om grön
och röd gubbe, om några trafikmärken
och varför man ska ha bälte i bilen.
Vi tittar på en riktig polisbil och kör med trampbilar
i Polismuseets egen trafikmiljö.
Välkommen till en lekfull visning om polisen i trafiken!

Tid: Cirka 1,5 timme. Pris: 600 kronor.

Dessa kursmål berörs under besöket.

PMPM

 

utryckningUtryckning!

Målgrupp: årskurs 3-7

Följ svensk polis från starten!
I den här visningen får eleverna följa polisen
från 1850-talet till idag. De får titta på gamla polisbilar, 
prova polismustascher, ta emot nödsamtal
och ”köra blått” i Polismuseets moderna fullt utrustade polisbil.

Uttryckning! är ett pedagogiskt program som är både lärorikt,utryckning fantasieggande och kreativt.
Genom interaktiva övningar och spännande berättelser får barnen jämföra dåtid och nutid,
lösa olika uppdrag och diskutera sin egen syn
på polisen.

Visningen anpassas efter ålder och anknyter till
ämnena samhällskunskap och historia.

Tid: Cirka 1 timme. Pris 400 kronor.

Om utställningen Utryckning! Radiopolisen från fot till fart

PM

 

brottsspårEfter brottet - uppdaterad visning!

Målgrupp: Årskurs 5-6  

Ett trasigt bord, krossat glas, en utspridd kortlek och blodstänk. Vad är kriminalteknik och hur läser man spår som någon lämnat på en brottsplats? Eleverna får höra om spännande fall och tillsammans med en pedagog sätta sig in i kriminalteknikerns arbete. Aktiviteten
inleds med en visning och avslutas med en workshop där spårsäkring från ett inbrott eller säkring av fingeravtryck ingår.

Anknyter till samhällskunskap och de naturvetenskapliga ämnena.

Tid: 1 timme. Pris 400 kronor.

Dessa kursmål berörs under besöket.

Om utställningen Brottsspår

PM