Kursmål för Polisen i trafiken!

Visningen berör följande strävansmål för de lägre åldrarna.

Eleven ska:

  • Känna till trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  • Utveckla förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar.
  • Känna till demokratiska värden samt bli förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle.