Kursmål för Polis, polis...

Visningen berör följande strävansmål för de samhällsorienterande ämnena.

Eleven ska:

  • Känna till demokratiska värden samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle.
  • Utveckla förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar.