unga_grupp

Högstadiet och gymnasiet

Polismuseets visningar och aktiviteter svarar mot flera av kursmålen på högstadiet och gymnasiet. Lägg en annorlunda och stimulerande lektion hos oss! Våra museipedagoger tar emot skolklasser tisdag till fredag mellan 9.30 och 17.00.

VI & DOM - collagebildVI & DOM - en visning om hatbrott

Varför hatar vi? Hur känns det att vara hatad? Bär alla på fördomar? Vågar jag utmana mina egna rädslor och fördomar? I visningen får eleverna uppleva hatbrottets natur, veta mer om de bakomliggande mekanismerna och vilka konsekvenser hatbrott får för individer, grupper och samhället.

Genom personliga berättelser, aktuell forskning och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet.

 

PM

polisenidinaögonGratis visning
för språkintroduktionsprogram

Vilken roll har polisen i en demokrati? Vilka lagar gäller? Vilka rättigheter har jag? Som ny i Sverige har man många frågor. Vi tar upp dessa frågor ur ett historiskt perspektiv men pratar även om polisens roll i samhället idag.

Den pedagog som håller i visningen och efterföljande frågestund, talar lugnt, och på enkel svenska.

 

PM

polisen i dina ögonPolisen och jag

”Nyheter, åsikter och tankar sprids i dag i en rasande takt på sociala medier och påverkar
vår syn på samhället och polisen. Hur förhåller
man sig källkritiskt till nyheter i medier och sociala medier? Visningen fokuserar på synen
på polisen och polisens arbete men även
på oss medborgare. Vilket ansvar har vi
när det gäller spridning av information och hur vi
beter oss, t.ex. på nätet?

PM

Efter brottet - uppdaterad visning!

Ett trasigt bord, krossat glas och blodstänk i ett kök. Upplev samma scen som polisens brottsplatsundersökare kan möta.

Tekniska avdelning KarlstadEleverna får sätta sig in i kriminalteknikerns arbete och får en inblick i vad som sker efter att ett brott begåtts. Aktiviteten inleds med en visning och avslutas med en workshop där olika metoder för att säkra spår ingår som t. ex. analys av blodstänk, säkring av fingeravtryck och rekonstruktion av en skottlossning 

PM

SigunVisning av Polismuseet

När fick kvinnor bli poliser? Varför är uniformen blå? Under den här visningen får gruppen ta del av Polismuseets samtliga utställningar. Den ger en bred bild av polisen i förhållande till samhället, både i nutid och ur ett historiskt perspektiv. Vid önskemål kan visningen avslutas med en kort kriminalteknisk övning. 

PM 

 utryckningUtryckning!

Följ svensk polis från starten! I den här visningen får eleverna följa polisen från 1850-talet till idag. De får titta på gamla polisbilar, prova polismustascher, ta emot nödsamtal och ”köra blått” i vår moderna fullt utrustade polisbil.

Genom interaktiva övningar och spännande
berättelser får barnen jämföra dåtid och nutid,
lösa olika uppdrag och diskutera sin egen syn
på polisen.

PM