Mer om Polisen i dina ögon

”De bra grabbarna. Alla poliser jag har träffat har varit sköna killar, inga assholes.” (Citat från Polisen i dina ögon)

pdö_skjut en snut

Om utställningen

polisen i dina ögonPolisen i dina ögon är Polismuseets
utställning för ungdomar.
Den handlar om våra bilder av svensk polis
och vad som påverkar våra åsikter.
Utgångspunkten är polisen och polisens roll
i ett demokratiskt samhälle och relationen
mellan polis och medborgare.
Besökaren och besökarens åsikter är i fokus.

Ungdomars åsikter

pdö_bildPolismuseet har samlat in ett intervjumaterial
kring ungdomars tankar om svensk polis.
Citat från dessa intervjuer presenteras
i utställningens början, i form av en
musikinstallation. Här kan besökaren lyssna på
andra ungdomars åsikter om polisen, både positiva och negativa, genom musikern Molly Nilssons röst. Det ger också en möjlighet att fundera över vad som format dessa åsikter. Kanske kommer de från en egen upplevelse eller något man hört från kompisar eller föräldrar. Eller så har man skapat sig en uppfattning från filmer, nyhetsmedia eller sociala medier.     

 

”Jag är inte rädd för polisen eller för andra,
men jag är rädd för dem tillsammans, det gör
att jag inte känner mig säker”.

 

(Citat från Polisen i dina ögon)

Ett stiliserat samhälle

pdö_torgBesökaren kliver sedan ut på
ett torg. Torget omges av
ett antal stiliserade hus som tillsammans bildar
ett symboliskt samhälle.

I och utanpå husen kan besökaren ta del av texter, föremål, filmer, bilder, polisen i dina ögonmusik- och filmkonstverk
kopplade till utställningens tema. Varje hus beskriver en unik och spännande händelse, men också en faktor, en företeelse som på ett eller annat sätt  påverkar vår uppfattning och tolkning av omvärlden. Exempel på de faktorer som tas upp och diskuteras är sociala medier, media och grupper.

Nutid och historia
pdö_kloster

Besökaren tas med på en resa från Polismorden
i Handens affärscentrum 1967 till det så kallade Instagramupploppet i Göteborg 2012.
Genom att presentera äldre och mer sentida händelser sida vid sida har besökaren möjlighet
att få syn på det allmängiltiga och samtidigt
det unika i varje tid. Historien hjälper oss också
att tolka vår samtid och resonera kring framtiden.  

Du

Utställningen har ett tydligt du-perspektiv i sitt tilltal. Besökarna ska känna att utställningen handlar om dem. I varje del kommer också flera röster och perspektiv till tals. Utställningens syfte är inte att ge svar.
Genom att belysa ett antal av de krafter
som finns i vår omgivning vill vi diskutera
och problematisera de åsikter som finns
om polisen.

Genom att sätta fokus på individens egna föreställningar och vad som påverkar dessa,
vill vi stimulera besökaren att bli medveten om,
och ta ansvar för sin egen bild av svensk polis.