Utryckning!

Följ svensk polis från starten! I den här visningen får eleverna följa polisen från 1850-talet till idag. Uttryckning! är ett pedagogiskt program som är både lärorikt, fantasieggande och kreativt.

utryckning_unga

Följ svensk polis från starten! I den här visningen
får eleverna följa polisen från 1850-talet till idag.
De får titta på gamla polisbilar, prova polismustascher,
ta emot nödsamtal och ”köra blått” i vår moderna
fullt utrustade polisbil.

Uttryckning! är ett pedagogiskt program som är
både lärorikt, fantasieggande och kreativt.
Genom interaktiva övningar och spännande
berättelser får eleverna jämföra dåtid och nutid,
lösa olika uppdrag och diskutera sin egen syn
på polisen.

Visningen anknyter till ämnena
samhällskunskap och historia.

Tid: 1 timme. Pris: 400 kr.
Målgrupp: årskurs 7.