unga_grupp

Om visningarna

Polismuseet erbjuder spännande visningar och aktiviteter som kan stimulera till huvudbry och kreativitet. Polismuseet använder olika metoder för att underlätta samtal och vi vill stimulera eleverna att se saker ur olika perspektiv.

Visningar för skolor 

En museipedagog eller polisstudent visar
och berättar om utställningarna på Polismuseet.
Betoningen kan läggas i olika utställningar.
Man kan också välja att lägga betoningen på
till exempel genus eller lag och rätt.

Visningarna är ofta interaktiva,
vilket innebär att museipedagogen ställer frågor
och diskuterar tillsammans med eleverna.
En visning är oftast en timme lång.

Visning för mindre barn

Mindre barn tycker ofta att poliser
och deras arbete är spännande.
Polismuseet vill ta tillvara på detta intresse
och samtidigt bidra till att barnen
får en realistisk bild av vad polisen gör.

Visningen sker främst i utställningen Polis, polis…
där vi tillsammans med barnen pratar om varför polisen finns,
vad de gör och hur de ser ut.

För de mindre barnen kan det vara bra
med en halvtimmes visning som kombineras
med fri lek och/eller en kortare verkstadsaktivitet.