unga_grupp

Om visningarna

Polismuseet erbjuder spännande visningar och aktiviteter som stimulerar till interaktivitet och samtal. Polismuseet erbjuder visningar för elever i alla åldrar, från 4 år och uppåt.

Visningar för skolor 

En museipedagog eller polisstudent visar
och berättar om utställningarna på Polismuseet.
Betoningen kan läggas i olika utställningar.
Man kan också välja att lägga betoningen på
till exempel genus eller lag och rätt.

Visning för mindre barn

Mindre barn tycker ofta att poliser
och deras arbete är spännande.
Polismuseet vill ta tillvara på detta intresse
och samtidigt bidra till att barnen
får en realistisk bild av vad polisen gör.

För de mindre barnen kan det vara bra
med en halvtimmes visning som kombineras
med fri lek och/eller en kortare verkstadsaktivitet.