Case kring våld i nära relationer. Illustration: Anders Worm

Våld i relationer

Det pedagogiska materialet om våld i nära relationer innehåller färdiga, interaktiva lektioner för elever i högstadiet och gymnasiet.

Materialet är bygger på verkliga rättsfall. Eleverna kan gå igenom lektionerna via dator med internetkoppling antingen enskilt eller i mindre grupper.

Materialet fungerar till exempel att använda inom ramen för ämnena: samhällskunskap, rättskunskap livskunskap eller sex och samlevnad. Det kan också vara ett ämne för projektarbete.

Delar av materialet är anpassat för personer med funktionsnedsättning och är framtaget för lärare och andra som arbetar i gymnasiesärskola, gruppboende eller daglig verksamhet. 


Våld i nära relation

Hot och våld i kärleksrelationer

Seminarium om våld i nära relationer

Precis som andra utsätts också människor med funktionsnedsättning för kränkningar, hot och våld av sin partner eller sina anhöriga. Det här seminariet vänder sig till dem som arbetar med funktionsnedsatta och som kanske kommer i kontakt med våldsutsatta i sitt arbete.

Seminarium om brottsutsatta med funktionsnedsättning, på Youtube

Seminarium om dubbel utsatthet

Ett seminarium om våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättningar. Det är främst riktat till personer som arbetar med människor med funktionsnedsättning. Medverkande: Kerstin Kristenssen och Denise Cresso från organisationen Dubbelt Utsatt.

Seminarium om dubbel utsatthet, på Youtube

Film om normaliseringsprocessen

Det kan vara svårt att lämna en destruktiv relation, helt enkelt för att man inte riktigt märker att man hamnar i den. Filmen om Eva och Johan beskriver den så kallade normaliseringsprocessen som gör att man gradvis accepterar allt grövre kränkningar, hot och till slut våld och även bortförklarar det för sig själv.

Det finns även en lärarhandledning till filmen.

Filmen om Eva och Johan


Hedersrelaterad brottslighet

Upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck

Seminarium om hedersrelaterat våld och förtryck från Skolforum 2013. Målgruppen är främst skolpersonal. Medverkande: Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötland.

Seminarium: Att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck, på Youtube