Case kring våld i nära relationer. Illustration: Anders Worm

Våld i relationer och hedersrelaterat våld

Det pedagogiska materialet om våld i nära relationer innehåller färdiga, interaktiva lektioner för elever i högstadiet och gymnasiet.

Materialet är framtaget av polisen och Brottsförebyggande rådet (Brå) och bygger på verkliga rättsfall. Eleverna kan gå igenom lektionerna via dator med internetkoppling antingen enskilt eller i mindre grupper.

Materialet fungerar till exempel att använda inom ramen för ämnena: samhällskunskap, rättskunskap livskunskap eller sex och samlevnad. Det kan också vara ett ämne för projektarbete.

Delar av materialet är anpassat för personer med funktionsnedsättning och är framtaget för lärare och andra som arbetar i gymnasiesärskola, gruppboende eller daglig verksamhet. 


Våld i nära relation

Hot och våld i kärleksrelationer


Eva och Claes är kära i varandra. Efter ett tag börjar Claes uppträda hotfullt mot Eva. Det slutar med att han misshandlar sin flickvän.

"Hot och våld i kärleksrelationer" består av ett interaktivt spel och en lärarhandledning. Eleverna ställs inför ett antal olika handlingsalternativ: vad är rätt, vad är fel och vad hamnar däremellan? Räkna med en dubbeltimme för att hinna igenom övningarna och ha tid för diskussioner.

Lektionen finns också i en version speciellt utformat för personer med funktionsnedsättning. Den består av ett bildspel och en lärarhandledning.

Lektionen Hot och våld i kärleksrelationer på brottsrummet.se

Seminarium om våld i nära relationer

Precis som andra utsätts också människor med funktionsnedsättning för kränkningar, hot och våld av sin partner eller sina anhöriga. Det här seminariet vänder sig till dem som arbetar med funktionsnedsatta och som kanske kommer i kontakt med våldsutsatta i sitt arbete.

Seminarium om brottsutsatta med funktionsnedsättning, på Youtube

Seminarium om dubbel utsatthet

Ett seminarium om våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättningar. Det är främst riktat till personer som arbetar med människor med funktionsnedsättning. Medverkande: Kerstin Kristenssen och Denise Cresso från organisationen Dubbelt Utsatt.

Seminarium om dubbel utsatthet, på Youtube

Film om normaliseringsprocessen

Det kan vara svårt att lämna en destruktiv relation, helt enkelt för att man inte riktigt märker att man hamnar i den. Filmen om Eva och Johan beskriver den så kallade normaliseringsprocessen som gör att man gradvis accepterar allt grövre kränkningar, hot och till slut våld och även bortförklarar det för sig själv.

Det finns även en lärarhandledning till filmen.

Filmen om Eva och Johan


Våld i Samkönad relation

Hot och våld i samkönade relationer

Emma och Angela är ett tonårspar som bor ihop. Men deras relation präglas av avundsjuka, hot och misshandel.

”Våld i samkönade parrelationer” är en lektion i form av ett interaktivt spel och en lärarhandledning. Materialet innehåller fakta, uppgifter och ett avslutande test. Det är tänkt att användas för undervisning i grundskolans senare år och i gymnasiet.

Lektionen Våld i samkönade parrelationer på Brottsrummet.se


Rita

Hedersrelaterad brottslighet

Rita är upp över öronen kär! I en svensk kille.
Ritas familj kan inte acceptera Ritas nya pojkvän.

I den här lektionen ställs eleverna inför problem som kan drabba dem som lever i kulturer där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer. Eleverna får reflektera över de beslut Rita fattar och vilka konsekvenserna blir.

Lektionen består av ett interaktivt spel och en lärarhandledning och är tänkt för elever på högstadiets senare årskurser och på gymnasiet.

Lektionen om hedersrelaterad brottslighet på brottsrummet.se 

Upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck

Seminarium om hedersrelaterat våld och förtryck från Skolforum 2013. Målgruppen är främst skolpersonal. Medverkande: Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötland.

Seminarium: Att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck, på Youtube