Filmer

Här finns pedagogiska filmer om bland annat polisens arbete med tillhörande diskussionsfrågor.

Om våld i ett förhållande

Eva träffar Johan på en fest och de blir blixtförälskade. 
De blir tillsammans men ganska snart 
blir det problem i förhållandet.

Många unga har ett behov av att prata 
om svartsjuka och våld i nära relationer. 
Polismuseet har därför tagit fram en film 
som handlar om ett ungt nyförälskat par 
som får problem i sitt förhållande.

Utifrån den här filmen kan du som lärare 
få intressanta frågor att diskutera med dina elever.

Lärarhandledning till filmen om Eva och Johan
Text till filmen om Eva och Johan

 

 

Om husockupationen på Folkungagatan

och hur polisen arbetar vid särskilda händelser

Museipedagogen Henrik berättar om händelserna kring husockupationen på Folkungatan år 1990. Han förklarar också hur polisen har utvecklat sitt sätt att arbeta gentemot olika grupper  vid särskilda händelser som demonstrationer och andra typer av folksamlingar, så kallad särskild polistaktik (SPT). Utifrån denna film kan du fundera på hur du tycker polisen lyckas i sitt agerande och bemötande gentemot olika grupper.

  • Är man samma person i olika sociala samanhang och behandlar polisen alla grupper lika?
  • Varför utvecklas ett vi- och domperspektiv  i vissa grupper?
  • Har du själv upplevt detta i någon grupp?
  • Vad innebär särskild polistaktik?
  • Varför ockuperade ungdomarna huset på Folkungagatan?

 

Polisrazzian i Alsike kloster

Ett trettiotal poliser stormar Alsike kloster utanför Uppsala.
Inne i klostret befinner sig ett fyrtiotal utvisningshotade flyktingar. Stormningen sker mitt under morgonmässan den 24 november år 1993. Museipedagog Noomi Riedel berättar om polisrazzian i Alsike kloster.

  • Fundera kring polisens relation till lagen och rollen som ”lagens väktare”.
  • Fundera även kring sambandet mellan individ och polis, medborgare och samhälle.
  • Påverkar individens egna värderingar det arbete man gör som polis?
  • Kan man ställa högre moraliska krav på poliser än vanliga människor?
  • Vad har poliserna själva för bild av poliser – är man polis eller arbetar man som polis?