Näthat

Länkar till pedagogiskt material och information om näthat. Materialet är riktat till unga och tanken är att de själva, lärare och föräldrar använder materialet.

Läs mer om gromning och näthat på Polisens webb

En intervju med en polis om vad näthat är och vad man kan göra om man är utsatt

Får man skriva vad man vill på internet?
En lärarhandledning till skriften Hat på nätet

Nätkränkningar Svenska ungdomars normer och beteenden

Surfa Lugnt

No hate speech movement

Metodmaterial no hate-podden om juridik   

Kursen Likabehandling - arbete mot diskriminering och kränkande behandling på nätet!