Tidigare utställningar

Här visar vi utställningar som har funnits på Polismuseet tidigare.

 • Andra sidan murarna

  Skuld, skam och hemlighetsmakeri, blandas med ilska och sorg. Idag har cirka 30 000 barn en förälder i fängelse eller inom frivården. En utställning av och med barn vars förälder sitter i fängelse. I verket lyfts barnets perspektiv och erfarenheter.

 • Polishundar

  Utställningen Polishundar berättar om hur polisen använt och använder sig av hundar. I vår doftstation kan du själv testa hur bra du är på att känna igen olika dofter som polishundar tränas att känna igen.

 • Piketen – både ord och handling

  80 av Stockholms 5 000 poliser är piketpoliser. De jobbar i en särskild insatsstyrka som kallas in vid svåra situationer. Piketen – både ord och handling berättar om deras arbete och uppdrag.

 • Bilden av Polisen

  Liknar CSI verklighetens polisarbete? I utställningen ställs den mediala bilden av polisen i relation till verklighetens poliser och deras berättelser.

 • Jag vill ju bara ha respekt

  "Jag vill ju bara ha respekt” – om våld bland unga, bygger till stor del på ungdomars egna berättelser och erfarenheter av våld sett ur olika perspektiv.

 • Hem, ljuva hem

  Hem, ljuva hem, handlar om brott i nära relationer. Utställningen finns inte kvar på Polismuseet men finns på vår webb som en webbutställning.