Klassfoto: i varje klass finns det representation av offer, förövare och vittnen

"Jag vill ju bara ha respekt"

"Jag vill ju bara ha respekt” – om våld bland unga, bygger till stor del på ungdomars egna berättelser och erfarenheter av våld sett ur olika perspektiv.

Brottsoffer, förövare, vittne, hjälpare, anhörig – alla har sin historia att berätta.
Några av berättelserna illustreras också med saker som förknippas med händelsen. En tröja, en kniv, en telefon… Oavsett vad, så är det saker som väcker starka minnen hos den som varit inblandad. 
”Jag vill ju bara ha respekt” är en utställning utan slut. Förhoppningen är att den ska nå utanför museets väggar och väcka frågor, känslor, åsikter, debatt etc.

Har våldet ökat?
Bilden som ges i media är att våldet bland ungdomar ökar. Det finns också en uppfattning att ungdomars vilja att anmäla och vittna om händelser har minskat. Samtidigt har många uppfattningen att polisen inte utreder händelser som rör våld bland unga. Vad är egentligen den sanna bilden? Finns det ett enda rätt svar på dessa frågor? Utställningen presenterar fakta och aktuell forskning i ämnet.