Utställningen Polishundar

Polishundar

Utställningen Polishundar berättar om hur polisen använt och använder sig av hundar. I vår doftstation kan du själv testa hur bra du är på att känna igen olika dofter som polishundar tränas att känna igen.

Svensk polis har använt hundar
som hjälp i arbetet de senaste 100 åren.
Hunden har egenskaper
som gör att den är oumbärlig som arbetsredskap.
Den har lätt att lära,
och den är uppmärksam på människans signaler.
Hundar används inom Polisen,
både för att skydda och för att söka.

I den här utställningen får du veta mer om
hundens och människans gemensamma historia,
om polishundens historia i Sverige,
om vilka krav som ställs på polishundar
samt om hur de utbildas och tränas.
Polishunden är ofta både vän och kollega.

I doftstationen kan du själv pröva
att känna igen olika dofter
som polishundar tränas att känna igen.
Hur många klarar du?

Utställningen Polishundar kan du se in i april 2012.


Här kan du läsa om när springer spanieln Bubba och hans hundförare arbetade i Thailand för att hjälpa till i arbetet efter tsunamin.
Bubbas berättelse finns inte med i utställningen på museet.