Skolvisningar och pedagogiskt material

Polismuseet arbetar med att ta fram det pedagogiska materialet för lärare som ska finnas tillgängligt från 1 maj. Du kan boka en visning i VI & DOM - en utställning om hatbrott.

Visning i VI & DOM - en utställning om hatbrott

Varför hatar vi? Hur känns det att vara hatad?
Bär alla på fördomar? Vågar jag utmana mina egna rädslor och fördomar?
I visningen får eleverna uppleva hatbrottets natur, veta mer om
de bakomliggande mekanismerna och vilka konsekvenser hatbrott
får för individer, grupper och samhället. Genom personliga berättelser, aktuell forskning och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet.

I den här utställningen lyfter Polismuseet ett av polisens just nu
mest prioriterade områden. Vi vill öka medvetenheten om och minska acceptansen för hatbrott, som är ett angrepp på vår demokrati,
de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.    

Målgrupp: åk 9 och gymnasiet
Tid: 1,5 h visning. Pris: 600 kr.

Pedagogiskt material

Polismuseet arbetar med en lärarhandledning till ämnet som finns tillgängligt här från 1 maj.