Skolvisningar och pedagogiskt material

Här har Polismuseet samlat sitt pedagogiska material om hatbrott och alla människors lika värde. Du kan använda materialet i klassrummet, på egen hand i utställningen eller så kan du boka en visning i VI & DOM - en utställning om hatbrott.

Visning i VI & DOM - en utställning om hatbrott

Varför hatar vi? Hur känns det att vara hatad?
Bär alla på fördomar? Vågar jag utmana mina egna rädslor och fördomar?
I visningen får eleverna uppleva hatbrottets natur,
veta mer om de bakomliggande mekanismerna
och vilka konsekvenser hatbrott
får för individer, grupper och samhället.
Genom personliga berättelser, aktuell forskning
och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet.

I den här utställningen lyfter Polismuseet ett av polisens just nu
mest prioriterade områden. Vi vill öka medvetenheten om
och minska acceptansen för hatbrott, som är ett angrepp
på vår demokrati, de mänskliga rättigheterna
och alla människors lika värde.   

Målgrupp: åk 9 och gymnasiet
Tid: 1,5 h visning. Pris: 600 kr.

Pedagogiskt material

Alla människor är lika mycket värda,
ändå delas människor in i VI och DOM,
där vissa anses vara bättre än andra. Varför blir det så?
Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet

Pedagogiskt arbetsmaterial

I arbetsmaterialet får eleverna uppleva hatbrottets natur,
veta mer om de bakomliggande mekanismerna
och vilka konsekvenser hatbrott får för individer,
grupper och samhället. Genom personliga berättelser,
aktuell forskning och diskussioner får eleverna
reflektera kring ämnet.

Vi och Dom - ett arbetsmaterial om hatbrott
och alla människors lika värde
 (pdf)

Lärarhandledning till pedagogiska arbetsmaterialet

Använd gärna lärarhandledningen som underlag i dessa diskussioner.

Vi och Dom - en lärarhandledning om hatbrott
och alla människors lika värde
 (pdf)

VI & DOM - en utställning om hatbrott

 

Nu och då - och sen?

Tidslinjen tar upp viktiga lagar, händelser och reformer
som på olika sätt har med mänskliga rättigheter att göra.
Den visar också hur saker förändras med tiden.
Tidslinjen är framtagen för "VI & DOM – en utställning om hatbrott"
som finns på Polismuseet.

Nu och då - och sen? (pdf)