Anmäla brott

Alla människor kan anmäla brott, även om det inte är de själva som är utsatta för brottet. Och för Polisen råder det ingen tvekan: brott i nära relationer ska polisanmälas.

Men många som utsätts för våld
tvekar att göra en polisanmälan.
Kanske finns det känslor kvar för partnern,
eller så är man rädd för att bli bestraffad senare.
Många känner också skuld och skam
och anklagar sig själva för det de utsatts för.

Men våld i nära relationer är ett brott
som strider mot svensk lagstiftning
och mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
- och brott ska anmälas.  

Anmäla brott, information på teckenspråk