Varför avstår man från att anmäla?

Det finns flera skäl till att många avstår från att anmäla brott i nära relation.

Det kan bero på att:

  • Den utsatte känner gärningspersonen
  • Man menar att polisen ändå inte kan göra något
  • Man inte vågar

Varför polisanmäler inte homo-, bi- och transsexuella?

Homo-, bi- och transsexuella personer söker inte hjälp,
i samma omfattning som heterosexuella,
om de blir utsatta i sin relation.
De gör sällan en polisanmälan.
Därför blir detta våld än mer osynligt
än våld inom heterosexuella relationer.

Våldet följer samma mönster
och ger samma känslomässiga komplikationer
och fysiska skador.
Oron för att inte bli trodd
och rädslan för att möta oförståelse
och fördomar anges som orsak,
men också samma anledningar som kvinnor och män
utsatta i heterosexuella relationer anges.  

Polisutbildningarna och samtliga polismyndigheter i landet
får numera möjlighet till utbildning för att fler ska våga anmäla.