Alkohol och våld

Många av de personer som slår en annan människa har druckit alkohol eller tagit andra droger. Men alkohol eller andra droger är inte en förklaring till varför någon använder våld.

alkoholDäremot kan droger och alkohol
göra en person mer våldsam.
Många gör saker de inte skulle ha gjort
om de inte hade druckit alkohol eller tagit droger.

Alkohol och droger kan försämra omdömet
hos vissa personer.
En del skyller på alkoholen
när de varit våldsamma 
och säger att de inte visste vad de gjorde
på grund av att de druckit.
Det är som att det inte längre är de som är förövare.
Enligt lag kan man inte skylla på 
att man inte visste vad man gjorde
när man druckit eller använt droger.