Barnen

Barn drabbas särskilt hårt av brott i nära relationer. I Sverige finns det mer än 100 000 barn som lever i familjer där våld förekommer.

barnI familjer där någon förälder slår sin partner
har barnen ofta sett vad som hänt.
Enligt Barnmisshandelskommittén upplever
cirka 10 procent av alla svenska barn
våld i hemmet. 
Hälften av dessa barn blir dessutom
direkt utsatta för våldet.

Barn som lever med föräldrar av samma kön
kan ha det ännu svårare än andra
att berätta om problemen.
Våld inom homosexuella relationer
uppmärksammas inte alltid,
kanske på grund av att homosexualitet
fortfarande är omgärdat av fördomar.

Att växa upp med våld i hemmet
ökar risken för att själv i vuxen ålder
bli utsatt för våld eller att bli förövare.