Grov kvinnofridskränkning

År 1998 infördes brottet grov kvinnofridskränkning i den svenska brottsbalken.

våld mot kvinnorSyftet var att ta sikte på upprepade, straffbara kränkningar som riktas mot nära anhöriga kvinnor.

Det nya i lagen var betoningen på utsatta kvinnor, samt att enskilda handlingar,
som var för sig kanske inte verkar så farliga,
kan bedömas tillsammans
och då bedömas hårdare.

Det behöver heller inte bara handla om fysiskt våld,
utan om andra saker som krymper livsrummet.
Syftet med handlingen ska ha varit
att allvarligt skada personens självkänsla.

Vid bedömningen av straffet
ska särskild hänsyn tas
till det upprepade eller systematiska i beteendet.

Ett närliggande brott är grov fridskränkning.
Det omfattar barn och andra närstående.