Utsatta kvinnor

De flesta fallen av misshandel mot kvinnor utförs av någon som kvinnan känner eller har en relation med.

våld förr och nuDe flesta anmälda brotten
utförs av en före detta partner. 
En mindre del av våldet utförs
av den nuvarande partnern.  

Polis och åklagare har blivit bättre
på att utreda om våld och hot
har förekommit tidigare i relationen. Samtidigt har relationsvåld uppmärksammats mer i samhället.

Nästan var tredje kvinna
som anmäler brottet
gör en ny polisanmälan
inom tolv månader. 

I genomsnitt dödas
17 kvinnor per år av en man
som de har, eller har haft,
en nära relation med.
Brottsförebyggande rådet uppskattar
att mörkertalet är stort
när det gäller brott i nära relationer.