Våld i samkönade parrelationer

Tvåsamheten ser olika ut. En man kan slå den man han lever med. En kvinna kan slå den kvinna hon lever med.

samkönat parInom polis, vård och socialtjänst arbetar man mycket med att öka medvetenheten om våld
i samkönade relationer.

Det kan exempelvis vara svårt
att se att kvinnan som kommer
och hälsar på en misshandlad kvinna
på sjukhuset inte alltid
är en stödjande väninna,
utan en möjlig gärningsperson.