Viktiga lagar och regler om brott i nära relationer

Den första lagen mot husaga kom år 1864. Sedan år 1998 har vi en lag om grov kvinnofridskränkning. Så här har lagen mot brott i nära relationer förstärkts och förändrats genom tiderna.

 

1864 - Lagen om husaga avskaffas

Lagen innebär att mannen i hushållet
eller på gården inte längre får slå sina vuxna anställda.  

1965 - Lag om våldtäkt i äktenskapet

Om den äkta mannen tvingar sin hustru
till samlag ses det som våldtäkt.  

1979 - Förbud mot barnagalagbok


1982 - Våld mot kvinnor under allmänt åtal

Nu ses misshandel i hemmet
på samma satt
som annan misshandel
på allmän plats.
Det innebär att det går
att skriva en anmälan
även om den utsatte inte vill.  

1988 - Lagen om besöksförbud

En person som dömts
till besöksförbud får inte
besöka eller kontakta
den skyddade personen.
Lagens syfte är att skapa trygghet f
ör personer som förföljs, trakasseras,
utsätts för våld eller hot i en partnerrelation.
2011 ändrades lagen om besöksförbud
och bytte då namn till lagen om kontaktförbud.

1990 - FN:s barnkonvention godkändes i Sverige

1998 - Lagen om grov kvinnofridskränkning

Den som döms har systematiskt
och vid upprepade tillfällen hotat, kränkt
eller misshandlat sin hustru, käresta eller före detta.    

2011- Brottet olaga förföljelse (stalkning) införs i brottsbalken

Brottet innebär att en gärningsperson
begår upprepade brottsliga handlingar mot en person.
De brottsliga handlingarna kan bestå av bland annat
misshandel, olaga tvång, olaga hot eller hemfridsbrott.