Normaliseringsprocessen

För en person som är förälskad och lycklig är det svårt att upptäcka de första tecknen på att den älskade kommer att bli verbalt eller fysiskt våldsam. Därför är det oerhört viktigt att känna till alla varningstecken på misshandel i ett förhållande.

Normaliseringsprocessen har tre faser:

 

1. Kontroll

Kontroll

Mannen kontrollerar kvinnan alltmer.
Han kanske kritiserar henne
men menar att han bara vill hennes bästa.  
Han ger små "tips" hur hon ska sköta sitt liv,
han har synpunkter på vilka hon pratar med
och hur hon klär sig.

Han är kanske överdrivet hjälpsam med olika saker
och han kanske skjutsar henne till och från olika aktiviteter
och till och från jobbet.
Allt detta kan i början verka som omtänksamhet, kärlek,
"gullig" svartsjuka och ett uttryck för
hur begåvad och kompetent mannen själv är.
Han kanske inte vill umgås med kvinnans vänner av olika skäl
och försvårar för henne att träffa sina nära och kära.
Paret kan alltmer umgås med mannens släkt och vänner,
medan kvinnan tappar sitt egna sociala liv.

Så trappas våldet upp.
Om mannen inte är fysiskt våldsam
kan hans verbala våld vid det här laget bli grövre
i form av ständig kritik eller ignorerande i syfte att bestraffa.
Han kanske håller kvinnan vaken om nätterna med flit 
för att bryta ner henne psykiskt,
han kanske mer öppet saboterar hennes relationer med andra
eller kallar henne för nedsättande ord på ett sätt han inte gjort innan.
Det kan också bli så att mannen slår kvinnan för första gången.
Detta kan ha föregåtts av knuffar, puttar
eller vandalisering av möbler och föremål,
som ju också räknas till fysiskt våld.

Nu har mannen på olika sätt tagit kontroll över
och skaffat sig makt över kvinnan.

2.  Isolering

Isolering

Under fas två börjar gränserna flyttas fram
och suddas ut inom förhållandet.
Sådant som inte skulle varit möjligt i början av förhållandet
börjar nu upplevas som normalt.
Att mannen slår kvinnan,
eller att han ständigt kritiserar hennes vikt och klädsel
är saker som skulle ha varit omöjligt
för mannen att göra i början av förhållandet.
Kvinnan hade förmodligen lämnat honom
om han betett sig så pass illa alldeles i början av relationen.
Men nu har alltså gränserna för vad som är okej flyttats.

Kvinnan anpassar sig till mannens våld,
och hon gör det eftersom våldet
introducerats så pass långsamt i relationen.
Kvinnan anpassar sig även för att undvika
att bli utsatt för mer våld,
och hennes fokus kan handla om
att överleva och undvika det som sker,
så gott det går.

Nu börjar mannens verklighet
bli kvinnans verklighet,
på det sätt att hon har övertagit mannens negativa bild av henne
och gjort den till sin.

3. Växling mellan värme och våld

Värme och våld växelvis

Även i en våldsam relation finns det stunder som är bra.
Mannen utnyttjar det och kontrollerar kvinnan
genom att växelvis vara varm och kärleksfull
och våldsam och hotfull.
När mannen växlar mellan värme och kärlek
och våld och hot skapar han förvirring hos kvinnan.
Det är ett effektivt sätt att hålla kvar någon i en relation.
Kvinnan får hopp om att kärleken och värmen
är mannens vanliga sätt att vara.
Att bråken bara är en tillfällig svacka
och att partnerns beteende beror på
att han har det svårt just nu
och att det nog blir bättre snart.

Det är också vanligt att mannen
lägger över ansvaret för våldet på kvinnan.
Han kan säga att det är hennes fel
att han behöver slå,
att han egentligen inte vill slå
men att hennes beteende tvingar honom till det.

Till slut är våldet
en stor del av förhållandet och vardagen.
Gränserna har flyttats och suddats ut.
Kvinnan vet inte längre vad som är acceptabelt
eller oacceptabelt inom ett kärleksförhållande.

Hans våld mot henne är en självklar del inom relationen,
och våldet har blivit grövre i takt med att det har normaliserats.