Slask

Det är viktigt att reagera på varningstecknen

Det är viktigt att från första början vara noga med att inte normalisera och ursäkta det som är oacceptabelt och som går över kvinnans gränser.

Det är också viktigt att själv veta vad man tycker är oacceptabelt, och att vara lyhörd för sina egna känslor. Att kanske också lyssna på sin kropp; när någon beter sig illa och går över gränsen kan det kännas i kroppen - kanske i huvudet, eller magen, eller i form av en allmänt skavande, obekväm känsla.

Slutligen är det viktigt att göra vad som krävs för att lämna mannen om han uppvisar varningstecken på att han har behov av makt och kontroll.