Tillgänglighet

Utställningen har kompletterats för att presentationen på webben ska uppfylla höga krav på tillgänglighet.

Du kan ta del av utställningsmaterialet
på flera olika sätt.
Dels finns en dokumentation via text.
Denna utgör den mest kompletta dokumentationen
av utställningen.
Dels finns delar av utställningen presenterad som:

  • Virtuell presentation i flash/html5
  • Ljudupptagningar
  • Teckenspråk

Den virtuella presentationen
kan du navigera i med hjälp av ditt tangentbord.
Däremot är den inte så bra
om du använder en så kallad skärmläsare.
Då rekommenderar vi att du istället
navigerar genom utställningen i menyn.

I textmaterialet finns länkar till ljudfiler.
Dessa är inlänkade från polisens youtubekanal
med så kallade iframes,
vilket kan göra dem svåra
att starta för dig som använder skärmläsare.