Vi har gjort utställningen

Sakkunniga:
Victoria Olsson-Löfstedt, handläggare, polisavdelningen
Polisinspektörer och Polisassistenter från Polisen Västerort
Carin Holmberg, fil dr i sociologi
Hans Åberg, psykolog och psykoterapeut, Mansmottagningen mot våld i Uppsala
Katarina Byttner, psykolog och psykoterapeut, Mansmottagningen mot våld i Uppsala
Ljud:  
Andreas Hamrin
Manus upplästa fall: 
Susanne Nyman och Erik Bolin
Skådespelare inläsning:  
Jenny Genhammar och Erik Bolin
Research: Carl-Johan Cronlund, Janne Olsson, Henrik Petersson, Susanne Nyman, Michaela Engvall
Illustrationer:
Tina Landgren, Polismuseet
Valja Infodesign (startsida samt normaliseringsprocessen)
Textbearbetning/Faktagranskning:
Victoria Olsson- Löfstedt, Susanne Nyman, Helena Westin, Kristina Norgren, Michaela Engvall
Statistik Brottsförebygganed rådet, RPS Handbok 2009 om Brott i nära relationer, samt polisens system för verksamhetsuppföljning, VUP
Referensgrupp:
Annette Gille, Rikspolisstyrelsen
Sofia Oliv, Rikspolisstyrelsen
Anna Orhall, biträdande enhetschef piketenheten
Producent fysisk utställning:
Susanne Nyman, Polismuseet
Projektledare Webbutställning:
Michaela Engvall, Polismuseet
Tillgänglighetsanpassning:
FunkaNu
Panoramafotografering och bearbetning:
Studio Motljus www.motljus.nu
Särskilt tack till Du modiga kvinna bakom pseudonymen Sara, som gav oss din berättelse