Att leva i en våldsam relation

Här har vi samlat några berättelser från dåtid och nutid. Ta del av Selmas och Saras berättelser.

Selma och Sara lever i helt olika tidsepoker kvinna nu kvinna då
men deras berättelser är ändå ganska lika.
Har då allt stått still?
Nej, det finns skillnader berättar polisen.
Idag är det till exempel vanligare
att den som är drabbad själv ringer.
Förr var det oftast grannarna som ringde.