Stöd och hjälp

Det kan vara svårt att stå vid sidan om och misstänka att någon närstående är utsatt för brott i nära relation.

Många vill inte lägga sig i,
de tycker inte att det är deras sak,
eller så är de rädda att deras misstankar är fel.

Men tänk om misstänkarna är sanna?

Här berättar vi om hur du som anhörig,
granne eller vän kan ge stöd.