Personer som slår kan förändras

”När en person väl kommer till oss och börjar prata om sitt våld brukar våldet upphöra, snabbt. Det kan dock återkomma."

Lyssna till Katarina Byttner och Hans Åberg,
psykologer och psykoterapeuter
vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala.

De berättar om hur man kan
komma ur sitt våldsamma beteende
och en destruktiv relation.

 Lyssna på Katarina och Hans!